Шеснаеста седница Скупштине Градске општине Звездара, којом је председавао Александар Ерор, председник Скупштине, одржана је у понедељак 1. октобра 2018. године.

Звездарска Скупштина је усвојила Извештај Aдминистративно-мандатне комисије за утврђивање престанка мандата одборнице Хаџи Радојке Бајић, са Изборне листе „Демократска странка-Звездара ради”:и Извештај Aдминистративно-мандатне комисије за потврђивање мандата одборнице Милене Аћимовић, са исте изборне листе.

Одборнице и одборници су усвојили Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима буџета Градске општине Звездара за период  јануар-јун 2018. године , као и Одлуку o изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима општинских одборника и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Звездара и општинској Управи

Скупштина ГО Звездара је усвојила Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ за 2018. годину, Решење о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ о закључењу уговора о „овердрафт“ краткорочном кредиту за текућу ликвидност и Извештај о раду и реализацији годишњег Плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ за период 1.1 – 30.6.2018. године.

На седници су усвојени и Решење о измени  Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Звездара, као и Решење о измени Решења о образовању Административно – мандатне комисије Скупштине Градске општине Звездара.