- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Одржана свечана седница Општинског штаба за ванредне ситуације

[1]Поводом Светског дана цивилне заштите, Општински штаб за ванредне ситуације за територију Градске општине Звездара је одржао свечану седницу у среду, 1. марта 2017. у општинској великој сали.

Седници су, поред чланова Општинског штаба, присуствовали и гости из звездарских институција, као и чланови Већа ГО Звездара Александар Луковић и Немања Ђукић.

Командант Општинског штаба Милош Игњатовић је поздравио присутне и честитао им Светски дан цивилне заштите, а након тога је припадница сектора за ванредне ситуације Нена Кричак, самостални полицијски инспектор у Управи за ванредне ситуације у Београду, представила анализу досадашњег искуства у организовању заштите и спасавања у развоју специјализованих јединица цивилне заштите и припремљеност локалних самоуправа за реаговање у ванредним ситуацијама. Она је истакла да је Градска општина Звездара, међу првим београдским општинама, урадила Процену угрожености од елементарних непогода и других несрећа у погледу предвиђених мера заштите од елементарних непогода и других несрећа, ограничавања утицаја елементарних непогода и других несрећа на живот и здравље људи, материјална добра и животну средину.

Милош Игњатовић је рекао да Градска општина Звездара поклања пуно пажње безбедности грађана од елементарних непогода и других несрећа на својој територији и да ће тако бити и даље и захвалио је присутнима на ангажовању у раду Општинског штаба за ванредне ситуације.

[2]Светски дан цивилне заштите установљен је 1990. одлуком Генералне скупштине Међународне организације цивилне заштите (ИЦДО).

Циљ обележавања тог дана је да се скрене пажња јавности на значај цивилне заштите и развијања свести о превентивним и самозаштитним мерама и поступцима у случају елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа…

Према међународним стандардима, цивилна заштита представља организован одговор државе на опасности које угрожавају становништво, материјална добра и животну средину.

Она представља целовит систем и најшири облик организовања, припремања и учешћа становништва у хуманитарним активностима и задацима заштите и спасавања.