Тринаеста седница Скупштине Градске општине Звездара, којом је председавао председник Скупштине ГО Звездара Александар Ерор, одржана је данас у Скупштинској сали Градске општине Звездара, Булевар краља Александра 77.

Гости на седници били су начелник Полицијске станице Звездара Драгомир Тописировић са сарадницима.

 

На седници Скупштине је донето Решење о утврђивању престанка функције члановима Већа Градске општине Звездара Весни Игњатовић и Дејану Микулетићу, након поднетих оставки, а звездарске одборнице и одборници су усвојили Информацију о стању безбедности на територији  Градске општине Звездара за 2021. годину коју је образложио начелник Полицијске станице Звездара Драгомир Тописировић.

 

Звездарска Скупштина је усвојила и Одлуку о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Звездара за 2021. годину, Одлуку о издвајању буџетских средстава за набавку наменског возила за потребе Добровољног ватрогасног друштва Звездара, Одлуку  о измени и допуни Одлуке о пружању правне помоћи, Одлуку о повећању основног новчаног капитала Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“, Одлуку  о успостављању сарадње између Градске општине Звездара, Град Београд, Република Србија и Општине Херцег Нови, Црна Гора, Одлуку о верификацији Правилникa о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова и  стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22 и Одлуку о верификацији Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских  вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП1/22.

 

На седници су усвојени Извештај о реализацији Плана развоја културе Градске општине Звездара 2021 – 2024. за активности реализоване у 2021. години, Извештај о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Градске општине Звездара у 2021. години, Извештај о реализацији Акционог плана за унапређење положаја ромске популације на територији Градске општине Звездара за период  2021 –  2023. за активности реализоване у 2021. години, Извештај о реализацији Програма унапређења социјалне заштите ГО Звездара за период 2021-2023., за активности реализоване у 2021. години

 

Звездарска Скупштина је усвојила и Решење о давању сагласности на  Одлуку  Надзорног одбора о  изменама и допунама Одлуке о ценама услуга закупа пословног простора и постављању реклама и издавања рекламног простора у Јавном предузећу Спортски центар „Олимп-Звездара“, Извештај о раду и реализацији Годишњег плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“-Београд, за период 01.01. – 31.03.2022.године бр. 193 од 14.04.2022. године усвојен одлуком Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ бр. 230-3 од 29.04.2022. године и Решење о давању сагласности на измене и допуне Плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ Београд за 2022. годину са очекиваним остварењем плана и програма пословања у 2021. години.

 

По скраћеном поступку је усвојено Решења о престанку функције члану Надзорног одбора из реда оснивача Јавног предузећа Спортски центар ,,Олимп-Звездара“.