У складу са Локалним акционим планом запошљавања на територији ГО Звездара у 2019.години Градска општина Звездара и Нaционална служба за запошљавање расписали су Конкурс за спровођење јавних радова којим ће бити радно ангажовано-запослено најмање 20 незапослених особа.

Планирано је да њихов ангажман траје 4 месеца, да буде у области одржавања јавне инфраструктуре и заштите животне средине, а у те сврхе Општина Звездара издвојила је 3 милиона динара.

Претходно је  потписан Споразум о техничкој подршци између ГО Звездара и Националне службе за запошљавање о спровођењу јавних радова.Подршку у спровођењу процедуре Конкурса, као и одабиру особа које ће бити ангажоване Општина ће добити од Националне службе за запошљавање.

Текст Конкурса

Пријава