Због ванредног стања и процене смањења прилива текућих прихода, буџет ГО Звездара смањен је у односу на првобитно планиран за ову годину. Одлуком о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2020. годину умањени су приходи и примања буџета са 660 на 580 милиона динара.

„Ово умањење буџета се неће одразити на поступке који су завршени пре увођења ванредног стања а који се тичу инфраструктуре и капиталних инвестиција“, каже председник Скупштине ГО Звездара Александар Ерор. Према његовим речима, под тим се подразумевају планирани радови на реконструкцији и изградњи некатегорисаних путева, уређења унутарблоковског простора односно пожарних путева, паркинга, приступних саобраћајница, стаза и игралишта.

„Одустало се од реализације активности које се поклапају са превентивним мерама Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID19 и Владе Републике Србије  а то су различите врста манифестација које подразумевају окупљање већег броја људи и смањена су средства намењена за невладине организације.

Председник  Скупштине ГО Звездара Александар Ерор је истакао да уколико нешто што је планирано ове године не буде реализовано услед смањења буџета , обавезно ће се наћи у плану за наредну годину.