Градска општина Звездара наставља са праксом стратешког планирања и реализације активности у области социјалне заштите за наредни период.

С обзиром да је претходни стратешки документ „Локални акциони план за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица и повратника у Градској општини Звездара (ЛАП) за период 2017-2020“ истекао, Општина је отпочела процес израде „Локалног акционог плана  за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица и повратника у Градској општини Звездара (ЛАП) за период 2021-2024.“

Формирана је Радна група чији састав чине представници ГО Звездара: Мирослав Мариновић, Радмила Урошевић, Златко Петрин, Маја Малетић и Мирослав Лазић.

Израда овог планског документа реализује се у складу са Законом о планском систему Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр. 30/2018), члан 32 према којем је предлагач дужан да обавести јавност о почетку израде документа јавне политике објављивањем обавештења на својој интернет страници, а ако је надлежни предлагач орган државне управе то обавештење се објављује и на порталу е- Управа, седам радних дана од почетка израде тог документа.

Закон о планском систему Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр. 30/2018) може се преузети: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-planskom-sistemu-republike-srbije.html

Скенирана решења о формирању Радне групе можете погледати у прилогу:

Rešenje o obrazovanju Radne grupe

Rešenje o izmeni člana u Radnoj grupi