Александар Ерор, председник Скупштине Градске општине Звездара сазвао је осму седницу Скупштине Градске општине Звездара за ЧЕТВРТАК, 23. септембар 2021. године са почетком у 10 сати, у Установи културе „Вук Стефановић Караџић“ – Велика сцена, Булевар краља Александра бр. 77 a.

За ову седницу предлoжен је следећи

ДНЕВНИ РЕД

РЕДОВНИ ПОСТУПАК

  1. Предлог одлуке о измени Одлуке о грбу и застави Градске општине Звездара
  2. Предлог oдлуке o упoтрeби имена, грбa и зaстaвe Градске општине Звездара
  3. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Плана програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ Београд за 2021. годину са очекиваним остварењем Плана и програма пословања у 2020. години
  4. Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима буџета Градске општине Звездара за период јануар – јун 2021. године
  5. Извештај о раду и реализацији Годишњег плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ Београд, за период 01.01.-30.06.2021. године, број 369 од 16.07.2021. године усвојен одлуком Надзорног одбора ЈП СЦ „Олимп-Звездара“ бр. 380-4 од 21.07.2021.године

II  СКРАЋЕНИ ПОСТУПАК

III  ТЕКУЋА ПИТАЊА

IV   ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА