Пројекат „Нови модел еманципације за одрживу ромску популацију” који су спроводили ПАЛГО центар и НБИ Центар за друштвене науке и уметност (НБИ), уз подршку Владе Републике Србије и Делегације ЕУ у Србији, успешно је окончан и поред изазовних околности узрокованих Ковид-19 пандемијом. У оквиру пројекта организоване су анонимне фокус групе, као и радионице са Ромима на Звездари.

На завршном виртуелном (онлајн) скупу пројекта изнета су главна запажања, резултати, као и кључне препоруке који су се издвојили током двогодишњег спровођења пројекта на територији ГО Звездара .

Према речима Душана Дамјановића, извршног директора ПАЛГО центра, главни циљ пројекта, у који је укључено 20 сарадника – експерата као и више од 100 корисника – учесника, био је стварање новог модела еманципације ромског становништва ради побољшања њиховог статуса у областима попут образовања, економског оснаживања, становања, заштите животне средине, културе, родне равноправности, здравствене, социјалне заштите.

Харис Дајч, генерални секретар НБИ оценио је да су резултати пројекта добри и позитивни и најавио да ће забележени конкретни примери добре праксе са општине Звездара бити представљени у публикацији како би се примењивали на другим општинама где живе припадници ромске популације.

Златко Петрин, задужен за имплементацију стратешког плана развоја ГО Звездара приметио је да је важно било да видимо како се спроводе мере на терену, како се то осликава кроз радионице и какав утицај има на становнике четири ромска насеља на Звездари и додао да се околности мењају, да миграције, посебно ка Западној Европи остављају дубок траг на међусобне, породичне и партнерске односе Рома и да ће нове мере морати да буду агилне и прилагођене новонасталим ситуацијама и променама на терену.