Председник Скупштине Градске општине Звездара Александар Ерор заказао је пету седницу Скупштине за четвртак, 29. децембар 2016. са почетком у 14,00 часова у одборничкој сали, Булевар краља Александра 77, први спрат.

За ову седницу је предложен следећи

Дневни ред

И Редован поступак

1.

а. Извештај Административно-мандатне комисије за потврђивање мандата одборника Скупштине Градске општине Звездара

б. Извештај Административно-мандатне комисије за утврђивање престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Звездара

в. Извештај Административно-мандатне комисије за потврђивање мандата одборника Скупштине Градске општине Звездара

2. Предлог Одлуке о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2016.

3. Предлог Кадровског плана Градске општине Звездара за 2017.

4. Предлог Одлуке о буџету Градске општине Звездара за 2017.

5. Предлог Одлуке о измени Статута Градске општине Звездара

6. Предлог Одлуке о измени Одлуке о управи Градске општине Звездара

7. Предлог Одлуке о измени Одлуке о пружању правне помоћи

8. План и програм пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ за 2017. са очекиваним остварењем плана и програма у 2016.

9. План развоја културе Градске општине Звездара за 2017.

10. Локални акциони план запошљавања Градске општине Звездара за 2017.

11. Извештај о раду Одељења за инспекцијске послове за 2016.

12. Предлог решења о измени Решења о образовању сталних радних тела Скупштине Градске општине Звездара

13. Предлог за разрешење Савета месне заједнице „Липов Лад“

14. Програм рада Скупштине Градске општине Звездара за 2017.

II Скраћени поступак

III Текућа питања

IV Одборничка питања