На основу Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести („Сл. гласник Републике Србије“ број 94/20) и члана 30. Одлуке о Управи Градске општине Звездара (Сл. лист града Београда, број 94/19), заменик начелника Управе Градске општине Звездара, доноси План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести у Управи Градске општине Звездара.

Наведени План ступа на снагу 30.7.2020. године и објављен је на огласној табли Управе Градске општине Звездара.

План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести у Управи Градске општине Звездара