План детаљне регулације дела подручја источно од Спољне магистралне тангенте (СМТ-а), Градске општине Звездара и Палилула

strelica
Print This Post