Нова обука незапослених лица  „Пут до успешног предузетника“, у организацији Градске oпштине Звездара и Националне службе за запошљавање, почела је у понедељак, 29. 6, у Академији за пословне струковне студије, ул. Краљице Марије 73.

У име Градске општине Звездара присутне је поздравила заменик председника ГО Звездара Виолета Филип која се захвалила Националној служби за запошљавање и Академији за пословне струковне студије што су омогућили да и ова обука буде успешно реализована.

Виолета Филип је истакла да је Градска општина Звездара једна од водећих општина по пажњи коју поклања решавању проблема незапослености и да је, међу београдским општинама, лидер по средствима издвојеним за финансирање и суфинансирање мера активне политике запошљавања. Ова и сличне обуке, намањене незапосленим особама, реализују се већ четири године у сарадњи са Националном службом за запошљавање, а већи број полазника је након обуке могао да конкурише за средства која су коришћена за реализацију пословне идеје и покретање сопственог посла.Такође, Локалним акционим планом запошљавања утврђује се план активности, приоритети и мере за подстицај запослености на територији општине. Од значајнијих мера ГО Звездара, у сарадњи са НСЗ, реализује и јавне радове где, такође, даје предност угроженим категоријама становништва, као теже запошљивим лицима; а организују се и обуке за покретање сопственог посла, посебно када је у питању женско предузетништво. Једном годишње се у, организацији ГО Звездара, одржава и Сајам запошљавања.

Виолета Филип је полазницима обуке пожелела  срећу у самозапошљавању, односно покретању бизниса за који су се определили и рекла да са завршеном обуком добијају могућност да конкуришу за средства која ће им омогућити лакшу реализацију пословне идеје које имају.

Едукацију држе стручњаци Националне службе за запошљавање Јована Алексић и Тања Миленковић из Одељења за програме и предузетништво Националне службе за запошљавање, а током обуке више од 50 полазника ће моћи да савладају следеће теме: економска мотивација за предузетништво, дефинисање пословне идеје, правни аспекти бизниса, израда бизнис плана и сл, што ће им омогућити да: провере оправданост своје пословне идеје, сагледају предности и ризике предузетништва, спознају своје предузетничке склоности, информишу се о поступку регистрације и актуелним законским прописима, попуне Захтев са бизнис планом.

Завршеном обуком полазници добијају могућност да конкуришу за почетна бесповратна средства која ће им омогућити лакшу реализацију пословне идеје које имају, јер добијањем сертификата стичу формални услов за конкурисање по јавном позиву за доделу субвенција за самозапошљавање.

Обука је део планираних активности предвиђених Локалним планом запошљавања ГО Звездара за 2020. и обука је друга која се реализује ове године (прва је била у фебруару).

Обука која је предвиђена да траје два дана, због епидемиолошке ситуације, биће завршена у току једног дана, а полазници који је успешно заврше сертификате ће добити у Националној служби за запошљавање, након предаје бизнис планова.