Градска општина Звездара је расписала два јавна позива за доделу грађевинског материјала који су намењени интерно расељеним лицима и повратницима (по Споразуму о реадмисији) који их могу искористити за завршетак својих кућа  и решавање питања становања.

Рок за предају захтева је 9. април 2019. године, а текст јавног позива и обрасци се могу преузети на сајту Oпштине www.zvezdara.org.rs , на општинском инфо пулту или код повереника за избеглице, као и у месним заједницама Мали Мокри Луг, Велики Мокри Луг и Миријево.

Максимална вредност једног пакета грађевинског материјала је 3.700 евра без ПДВа. Средства опредељена за интерно расељена лица су у максималној вредности 40 пакета, а за повратнике 5 пакета грађевиснког материјала. Циљ ове помоћи је да корисници уз помоћ Европске уније заврше започете објекте и тиме реше питање свог становања.

Ово је део активности на пројекту „Бољи услови за живот интерно расељених лица и повратника на Звездари“, који финансира Европска унија у укупном износу од око 283.000 евра, а спроводи га Градска општина Звездара у партнерству са Удружењем „Завичај“.

Циљ пројекта је боља интеграција интерно расељених лица и повратника са Звездаре у наше друштво, и то кроз унапређење услова за становање, али и њихово економско оснаживање кроз подршку самозапошљавању, започињању или ширењу сопственог бизниса.

Састанак где су се потенцијални корисници помоћи детаљније информисали о овој помоћи и пројекту одржан је у уторак 19.марта у Градској општини Звездара, Булевар краља Александра 77, а присутне су поздравили Милош Игњатовић, председник ГО Звездара и Ненад Абрамовић, председник Удружења „Завичај”.