Веће Градске општине Звездара је, након спроведеног Јавног конкурса и избора, поставило Младена Младеновића, дипломираног правника, за заменика начелника Управе Градске општине Звездара, на пет година.

Решење о постављењу заменика начелника Управе ГО Звездара