Савет Градске општине Звездара за безбедност саобраћаја на путевима
упућује позив за подношење пријава за доделу средстава за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Звездара, а у складу са Законом о безбедности саобраћаја и програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Звездара за 2018. годину.

Прилози:

Позив за удружења

Упутство

Пријавни формулар