У сарадњи Градске општине Звездара и Центра за едукацију и истраживање здравља Београд, у понедељак, 30.09.2019.г. почиње реализација активности пројекта „Подршка локалне заједнице породици у палијативном збрињавању оболелих-препоруке за унапређење вештина и знања пацијената“.

У оквиру пројекта у 12.30 у сали Дома здравља Звездара биће одржана трибина „ Крај достојан живота “, радионица „Породица и њене функције у палијацији “и промовисан и присутнима подељен „Водич за здравствене раднике-Комуникација и палијативна нега и заштита“. У времену од 12.30 до 14.30 часова , предавачи и модератори: проф. др.Викторија Цуцић, и проф. др. Мирјана Јањанин и прим. др. Драгана Трифуновић Балановић, у оквиру најављене трибине и радионице, излагаће теме:

  1. Палијатива –концепт и могућности – М.Јањанин
  2. Комуникација и палијативна нега и збрињавање- М.Јањанин
  3. Палијативно збрињавање-наша искуства- Д.Трифуновић Балановић

Пројекат је финансиран средствима буџета Градске општине Звездара за 2019.год. а корисник средстава је Центар за едукацију и истраживање здравља Београд.

 

.