Комисија за избор програма/пројеката удружења грађана за суфинансирање из буџета ГО Звездара у 2017. години усвојила је Предлог одлуке са прелиминарним ранг листама по областима на седници одржаној 25.7.2017. године.

На овај Предлог одлуке, удружења имају право приговора у року од 5 дана од дана објављивања на Огласној табли и интернет презентацији ГО Звездара, након чега ће, по разматрању евентуалних приговора, Комисија проследити Предлог одлуке са коначним ранг листама председнику ГО Звездара ради доношења Одлуке о избору програма/пројеката који се суфинансирају из буџета ГО Звездара за 2017. годину.

Предлог одлуке са прелиминарним ранг листама