Комисија за реализацију мера енергетске санације утврдила је:

Предлог Прелиминарне листе директних корисника – привредних субјеката по Јавном позиву за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији Градске општине Звездара за 2022. годину.

Предлог Прелиминарне листе