Комисија за спровођење конкурса за бесповратно суфинансирање спровођења мера на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда на Градској општини Звездара за 2022. годину утврдила је:

 

Предлог Ранг листе стамбених заједница по Јавном конкурсу за стамбене заједнице за бесповратно суфинансирање спровођења мера на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда

 

На Предлог Ранг листе учесници конкурса имају право приговора у року од 5 дана од дана њеног објављивања, (18.маја). Приговор се може поднети препорученом поштом, или непосредно преко писарнице Градске општине Звездара на адресу Булевар краља Александра бр. 77, са назнаком: „ПРИГОВОР по конкурсу за стамбене заједнице за бесповратно суфинансирање спровођења мера на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда.”

 

 

Прилог:

Предлог ранг листе

Листа одбачених пријава