Представници фирме „Контакта 24”, презентовали су у петак, 23, новембра, у Општини, услугу телеасистенције која је намењена лицима која живе без породичног старања а имају проблема због свог здравственог стања у свакодневном функционисању.

Предраг Николић, власник фирме, Марија Божић, помоћник директора и аутор акредитованог програма телеасистенције у надлежном Министарству и Бранко Стојановић, финансијски директор, представили су овај модел помоћи и подршке најрањивијим суграђанима  у кућним условима. Услуга телеасистенције или „дугме спаса“ пружа сигурност у домовима старијим, немоћним, полупокретним, непокретним и лицима са инвалидитетом али и члановима њихових породица или сродника. Посебно је важно што „Контакта 24″ пружа подршку 24 часа током целе године за све ургентне проблеме и потребе ових суграђана.

Презентацији су присуствовали Милош Игњатовић, председник Градске општине Звездара, Славољуб Николић, помоћник председника, Мирослав Мариновић, члан Већа, као и запослени у Општини- Горица Пурић, начелница Одељења за финансије и провреду и Радмила Урошевић, шеф Одсека за социјалну заштиту и Сека и Сунчица, волонтерке Волонтерског сервиса Звездаре које брину о старијим суграђанима у кућним условима у овиру програма рада Волонтерског сервиса Звездаре.

Циљ презентације је унапређење квалитета посебно рањивих и маргинализованих категорија суграђана кроз успостављање сарадње у складу са статутарним надлежностима градских општина, а Звездара настоји да, као локална самоуправа, буде социјално одговорна и традиционално је отворена за социјалне иновације. Посебно су препознате могућности услуге телеасистенције за породице које имају члана оболелог од деменције јер је пракса „Контакте 24″ показала да је тзв. „дугме спаса“ важно за ове наше суграђане који често због болести неконтролисано напуштају своје домове и често се губе.