У Библиотеци „Бранко Миљковић” представљена је збирке поезије „Шетња кроз снове” Јадранка Дивјака. Књигу је представио рецензент књиге Бранко Станковић.

 

Иако је реч о првој књизи , већ с првим читањeм стихова Јадранка Дивјака уочљиво је да су стихови ове збирке песама настајали деценијским читалачким искуством, али и списатељским радом .Стога су стихови стилски уједначени, тематски уоквирени и формиран језички исказ долази до изражаја.

 

У рецензији читамо да су „песме пуне емотивног набоја са истанчаним осећајем да кроз милозвучност речи оголи и пренесе сву интиму радости и туге на читаоца”.

 

Књига је представљена у друштву чланова Удружења писаца Србије и Удружења српских књижевника у отаџбини и расејању.