Представници Комисије за родну равноправност председника Градске општине Звездара Ивона Фуштић, председница Комисије и чланови Комисије: Драгана Ђурић, заменик председника ГО Звездара, Гордана Мишев, чланица општинског Већа, Саша Грујић и Зоран Ковач су, са Маријом Манојловић, психолошкињом Дома здравља Звездара, присуствовали обуци Родно одговорно буџетирање (РОБ) за запослене у локалним механизмима за родну равноправност која је, у организацији UN Wumen, одржана у Зрењанину.

Обуци су присуствовали и представници Општине Аранђеловац.

 

На обуци је разговарано о теоријским и законодавним оквирима родне равноправности, локалним оквирима родне равноправности и родно одговорном буџетирању као алату за уродњавање. Истакнуто је да је родна анализа предуслов за увођење родно одговорног буџетирања и да се родна анализа и формулисање циљева постижу на основу усвојених локалних акционих планова. При томе је од изузетног значаја тачно формулисање родно одговорних циљева, као и праћење родно одговорног буџетирања.

 

Кроз презентације, рад у групама и дискусије полазници обуке су имали прилику да на одређеним конкретним примерима сагледају све процесе који су важни за увођење родно одговорног буџетирања које ће од 2024. године бити обавеза дефинисана законом.

 

Ова обука је за Комисију за родну равноправност председника ГО Звездара јако значајна, јер су чланови Комисије имали прилику да се упознају са свим аспектима родно одговорног буџетирања, али је послужила и за размену идеја које су везане за активностима са представницима Општине Аранђеловац са којима је договорен и нови заједнички сусрет.