Веће Градске општине Звездара на седници одржаној 08.12.2022. године, донело је Одлуку о продужењу важења јавног позива за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији Градске општине Звездара за 2022. годину.

 

 

 

Oдлука