Мисија ОЕБС-а у Србији, уз подршку Градске општине Звездаре, спровела је пројекат „Промовисање културе ненасиља међу школском децом у општини Звездара“ који се одржавао у пет основних школа на Звездари и у Шестој београдској гимназији.

Циљ пројекта је био да се деца науче разумевању, борби против насиља, толеранцији и слушању других људи без предрасуда. Из ранијих истраживања подржаних од ОЕБС-а и ГО Звездара изведен је закључак да млади поруке о ненасиљу и разумевању најбоље прихватају када их чују од својих вршњака.

Због тога је овим пројектом оснажено 50 вршњачких едукатора, који су оспособљени да преносе поруке мира, ненасиља, неговања различитости и толеранције. Они су  у пет основних школа на Звездари „Иван Горан Ковачић“, „Вељко Дугошевић“, „Ћирило и Методије“, „Марија Бурсаћ“ и „Јелена Ћетковић“ , као и у Шестој београдској гимназији учетвовали у радионицама, где су у групном раду били медијатори и подстицали дебату ученика на наведене теме.

Вршњачким едукаторима сертификате о томе уручили су испред Мисије ОЕБС у Србији Марија Макевић, члан већа ГО Звездара Александар Ђуричић и Бранкица Тарбук Јанковић, председница Центра за реинтеграцију и активизам Београд, који је изводио радионице.

Резултати и закључци са ових активности биће путоказ Савету за безбедност ГО Звездара за даље програме развијања толеранције и ненасиља код младих.