Ученици четвртог разреда ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“, у пратњи наставнице Снежане Крстић и представнице Градске општине Звездара Соње Стаменовић, су у уторак, 29. марта 2016. посетили другаре трећег и четвртог разреда у ОШ „Десанка Максимовић“.

У лепој атмосфери, показали су им шта су научили у оквиру акције „Пружи ми шансу – Успећу!“, која је реализована са циљем да обогати наставну праксу и утиче на развој самопоуздања код ученика.

Ученици из „Деспота” су приказали како функционише струјно коло и шта је неопходно да би се успоставило, демонстрирали су како графит из графитне оловке и различити метални делови проводе струју, одговарали су на питања другара и позивали их да се укључе и пробају. У другом делу су приказали како се прави собна фонтана, шта је све неопходно од материјала и, корак по корак, показали процес израде. Направљену фонтану поклонили су одељењу трећег разреда, а елементе да направе своју, одељењу четвртог разреда. Ученици ОШ „Десанка Максимовић“ су обећали да ће и они врло брзо узвратити посету.

У току претходне недеље, ученици су своја знања и стечене вештине показали ученицима четвртог разреда ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ и будућим првацима и њиховим родитељима, у суботу 26. марта 2016. године, на представљању школе.

Акцију „Пружи ми шансу – успећу“ реализовали су Пријатељи деце општине Звездара и Градска општина Звездара, у сарадњи са ЦИП Центром за интерактивну педагогију у оквиру пројекта Мрежа пријатеља инклузивног образовања. Акција која је усмерена на развијање самопоуздања код деце која иначе спорије реализују наставне садржаје, је у потпуности показала добре резултате. Ученици који су у школској пракси, углавном, повучени и којима помажу друга деца или педагошки асистенти, који имају другачије задатке, захтеве и немају прилике да демонстрирају изузетност у било чему, потпомогнути другарима из одељења, су се одлично снашла у улози лидера у областима које су уско везане за науку и природне појаве…

Квалитетно и праведно образовање, између осталог, подразумева пружање могућности да се свако дете развија у складу са личним капацитетима и афинитетима. Подразумева и изналажење начина за разбијање предрасуда, подизање мотивације за учење, развијање самопоуздања… Акција је намењена и наставницима да спознају додатне начине подршке деци из маргинализованих група, као и родитељима, да освесте сопствену значајну улогу у пружање додатне подршке деци за успешно укључивање у наставне и ваннаставне активности.