- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Радови на замени фасадне столарије на одељењима геријатрије, гинекологије и акушерства КБЦ “Звездара”

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку радови на замени фасадне столарије на одељењима геријатрије, гинекологије и акушерства КБЦ “Звездара” (јавна набавка  бр. 30/2017)

Позив за подношење понуда_01.12.2017 [1]

Конкурсна документација_01.12.2017 [2]

Одговор на питање_04.12.2017 [3]

Одлука о обустави поступка_19.12.2017 [4]