Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који за предмет има набавку радова на замени столарије на одељењима геријатрије и неурологије КБЦ Звездара (јавна набавка бр. 21/2017