Комисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 24.10.2022.године, донела је Закључак којим се Нацрт плана генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде за II фазу прве линије метро система, са Извештајем о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину, упућује на рани јавни увид.

 

Нацрт плана биће изложена у згради Градске управе града Београда, у ул.27.марта бр.43-45 (сала II у сутерену зграде) у периоду од 07.11.2022.год. до 08.12.2022.год. сваког радног дана у периоду од 9.00-18.00 часова.

 

У току раног јавног увида Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs , у рубрици „Градски огласи“.

 

Јавна седница о наведеном Нацрту плана одржаће се 22.12.2022.године у 13.00 часова у згради Градске управе, у ул.Краљице Марије 1(сала на XX спрату).

 

Заинтересована лица, могу током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Ул.Краљице Марије 1, закључно са 08.12.2022.године.

 

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12.00 до 18.00 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе Града Београда у периоду изложености нацрта плана.

Рани јавни увид у Нацрт плана