- Gradska opština Zvezdara - https://zvezdara.rs -

Registracija stambenih zajednica od ponedeljka 12.06.2017. godine

[1]U cilju unapređenja stanja u oblasti stanovanja na predlog Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture krajem 2016. godine usvojen je Zakon o stanovanju i održavanju stambenih zgrada („Sl.glasnik RS“ br. 104/16). Stupanjem na snagu Zakona 31.12.2016. godine stvorili su se uslovi da se poboljša sistem upravljanja i održavanja u stambenim zgradama.

Zbog uvođenja efikasnog sistema upravljanja, stambenoj zajednici kao organizaciji vlasnika posebnih delova, data je mogućnost da bude nosilac svih prava i obaveza u svojstvu pravnog lica, i to ne samo u poslovima koji se tiču održavanja i korišćenja zgrade, što je bilo po predhodnom zakonskom rešenju, već u punom pravnom prometu. U tom smislu, bilo je potrebno da se drugačije uredi i registracija stambenih zajednica, kao i da podaci o stambenoj zajednici i upravniku budu javno dostupni. Zakonom je po prvi put uspostavljen jedinstveni sistem registracije stambenih zajednica u celoj zemlji, čime se zamenjuje dosadašnja različita praksa vođenja evidencije o stambenim zgradama. Registracija stambenih zajednica je predviđena kao „jednošalterski“ sistem, kojim se obezbeđuje registrovanje podataka o stambenoj zajednici na jednom mestu, a rešenja o registraciji stambenih zajednica biće javno dostupna na internet strani Republičkog geodetskog zavoda.

Gradska opština Zvezdara već godinama ima efikasnu elektronsku bazu podataka o 2.500 izabranih predsednika Skupština ili Saveta stambenih zgrada i odličnu saradnju sa njima. Stoga se nadamo da će prelazak na obaveznu registraciju Stambenih zajednica i upravnika (oko 5.000) biti isto tako uspešna.

Detaljnije informacije i potrebnu dokumentaciju možete pronaći na:

Registracija stambenih zajednica [2]