Град Београд, Градска општина Звездара и Дирекција за путеве у 2017. обезбедили су око 70 милиона динара за изградњу и реконструкцију улица на територији општине, као и 1,2 милиона за санацију некатегорисаних путева.

Наменска средства до сада су уложена у реконструисање и асфлатирање улица Живка Давидовића (500 метара, 8 милиона РСД), Руже Јовановић (300 метара, 6 милиона РСД), Николе Вулића (70 метара, милион динара), Митков Кладенац (100 метара, милион динара), Рада Кондића (150 метара, 2 милиона динара), Жабљачке и Михаила Булгакова.

У складу са планираним активностима ЈКП „Београд пут“ започео је радове и у Долинској улици у Великом Мокром Лугу, дужине 500 метара, укупне вредности 7,2 милиона динара, са роком за завршетак радова од 18 дана, као и комплетну реконструкцију и асфалтирање улице Мите Ружића у дужини од 400 метара, вредности инвестиције 10.2 милиона динара, са роком за завршетак радова 21.05.2017. године. Радници ЈКП „Београд пут“ наставили су радове и током викенда, а у понедељак радове су обишли чланови Већа ГО Звездара Владан Јеремић и Ненад Николић.

Приоритет ГО Звездара јесте реконструкција и адаптација комплетне канализационе и саобраћајне инфраструктуре, због чега је намера општинске власти да, након ребаланса буџета у јуну, издвоји додатна средства за ове намене.