Председник ГО Звездра је, по основу овлашћења из члана 40. Статута Градске општине Звездара, применом Закључка о критеријумима за награђивање и врсти и обиму награда за ученике и наставнике – менторе из буџета Градске општине Звездара за 2018. годину XI бр. 06-13/18 од 27.06.2018. године донео Решење о додели средстава.

У прилогу:

Решење о додели средстава

Закључак о критеријумима за награђување и врсти и обиму награда за ученике и наставнике-менторе из буџета ГО Звездара за 2018. годину