На 26.седници Изборне комисије ГО Звездара одржаној 06.07.2022. у 8.30 часова, донето је Решење о износу накнаде председнику, члановима и секретару Изборне комисије ГО Звездара у сталном саставу и њиховим заменицима за рад на пословима везаним за поновно спровођење избора за народне посланике, као и о износу накнаде члановима и заменицима чланова Изборне комисије ГОЗ у проширеном саставу за рад на пословима везаним за поновљено гласање за народне посланике.

Решење о износу накнаде

Записник са седнице