- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Решење о утврђивању престанка рада на положају заменику начелника управе Градске општине Звездара

[1]Веће Градске општине Звездара на седници од 05.07.2017. године донело је Решење о утврђивању престанка рада на положају заменику начелника управе Градске општине Звездара.  под бројем XИ број 06-20/2017.

Решење о утврђивању престанка рада на положају заменику начелника управе Градске општине Звездара [2]