Стручно-оперативни тим за заштиту и спасавање од епидемија и здравља људи Штаба за ванредне ситуације Градске општине Звездара, чији је руководилац Александар Ерор, председник Скупштине ГО Звездара, обавештава јавност о активностима ГО Звездара предузетим у суботу, 11.4.2020. у складу са препорукама Владе Републике Србије и Градског штаба за ванредне ситуације града Београда у вези са епидемијом Корона вируса (COVID-19), а након проглашења ванредног стања у Републици Србији:

Један мобилни тим са 3 волонтера је испоручио 32 пакета, које је обезбедило руководство Градске општине Звездара, на адресе становања социјално угрожених грађана Звездара. Направљен је план за даљу поделу пакета помоћи социјално угроженим грађанима Звездаре

Волонтери Волонтерског сервиса реализовали су у Саветовалишту за појединце и породице- путем телефона,услуге психосоцијалне подршке за више корисника.

Комуникација са волонтерима и координација планираних активности реализују се на дневном нивоу.

Послате су прописане табеле Владе Србије са извештајем о броју волонтера за 11.4. (435 волонтера).

У Логистички центар ГО Звездара је у суботу, 11.4.2020. допремљено 2548 пакета из ГО Палилула, а из Центра је за ГО Вождовац прослеђено 3261 пакет. Звездарским волонтерима је за даљу дистрибуцију прослеђено 1272 пакета. Укупан број примљених пакета из  Логистичког центра из Штарк арене је 15521, а из других градских општина 2661, док је другим градским општинама прослеђено 3261 пакет. Волонтерима је за даљу дистрибуцију до сада укупно прослеђено 12703 пакета, а преостали пакети се налазе уЛогистичком центру ГО Звездара.

Градском центру за социјални рад Београд  достављена је евиденција, за претходни дан, у вези са преузетим пакетима из Логистичког центра Штарк арена и бројем дистрибуираних пакета у складу са достављеним списковима од Градског центра за социјални рад на територији Градске општине Звездара.

Комплетирана су и послата 32 електронска захтева за кретање лица за време полицијског часа. Електронска комуникација са грађанима који се тим поводом обраћају Општини путем меила била је интензивна.

Одсек за информисање је претходних дана примио већи број питања грађана на која је у суботу, 11.4, као и претходних дана, давао одговоре. Новодобијена питања грађана проследили смо надлежним општинским службама.

Комуникација са ГЦСР у Београду- Одељење Звездара, прослеђивање података социјално угрожених грађана који се Општини обраћају за помоћ, размена информација-реализована је током дана. Писање и слање појединачних одговора социјално угроженим грађанима који се путем меила обраћају Општини за помоћ, подршку и различите информације.

Комунална инспекција Градске општине. Звездара је у току данашњег дана имала пасивно дежурство у складу са Уредбом Владе Републике Србије о тоталној забрани кретања ван својих домова, као и забрани рада свих услужних објеката, а у складу са ванредним стањем на територији Републике Србије.

До 15 часова, поднет је 1 захтев за доставу хране.