На састанку одржаном 9. маја 2017. у великој сали Градске општине Звездара, којем су присуствовали директори основних школа, директорка, начелница педијатрије и главна сестра Дома здравља Звездара, представници полиције – командир Полицијске станице „Звездара“, инспектор за малолетничку делинквенцију, школки полицајаци и представници општине, разматране су теме везане за безбедност ученика и запослених.

Посебан осврт и акценат дат је на улогу полиције и школа у оснаживању родитеља и ученика у домену безбедности на интернету, а дате су и препоруке да се организација матурских вечери организује у школама или установама културе.

Разговарано је о проблемима са којима се школе суочавају при упису ученика у први разред основне школе, о организацији завршног испита и улози основних школа у реализацији Програма развој спорта.10

Директорима школа који су похађали акредитован програм „Управљање образовним институцијама“ и „Менторство“, у организацији Факултета за педагошке науке из Јагодине и ГО Звездара, уручени су сертификати. Обука је одржана у оквиру реализације европског пројекта „Мастер програм -Лидерство у образовању“, у којем ГО Звездара учествује као партнер.