У организацији Мисије ОЕБС-а у Србији од 17. до 19. јуна у Новом Саду одржано је Тематско окупљање представника локалних савета за безбедност на тему „Превентивни рад са децом и младима у локалним заједницама“.

Мисија ОЕБС-а у Србији подржава рад локалних савета за безбедност већ дужи низ година, а циљ овог окупљања био је оснаживање и размена искустава и добрих пракси између савета, међусобно повезивање и планирање даље сарадње.

Као представнице Градске општине Звездара, на овом скупу су учествовале Весна Петровић Урошевић, начелница Одељења за друштвене делатности и чланица Савета за безбедност ГО Звездара и Бранкица Тарбук Јанковић, председница удружења Центар за реинтеграцију и активизам Београд.

Један од примера добре праксе Градске општине Звездара који је представљен је и расписивање конкурса за основне и средње школе за доделу средстава из буџета општине за реализацију програма превенције безбедности деце и ученика. Ове конкурсе ГО Звездара расписује једном годишње од 2014. године и на тај начин подстиче креирање и реализацију програма превенције безбедности ученика на школском нивоу.

Захваљујући овим средствима у школама се годишње реализује петнаестак програма усмерених на превенцију вршњачког насиља, злоупотребе психоактивних супстанци и других ризичних понашања. Неки од реализованих пројеката су: „Оснаживање породица“, „Знање се множи дељењем“, „Позитивна дисциплина“, „Знањем против насиља“, „Вештине за адолесценцију“, „Сигуран профил – сигуран живот“, „Знам, зато бирам“, „Стави тачку на бес и избегни стрес“, „Заједно у изазове“, „Сигурна и толерантна школа“, „Уметношћу против дигиталног насиља“ и други.

Градска општина Звездара у овој области има дугогодишњу добру сарадњу и са међународним организацијама, па су у наставку представљени и пројекти реализовани уз подршку Канцеларије Уједињених нација за борбу против дроге и криминала и Мисије ОЕБС-а у Србији.

Под покровитељством Канцеларије Уједињених нација за борбу против борбе и криминала и Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у школама на подручју Општине Звездара реализују се два акредитована међународна програма: „Оснаживање породица“ (од школске 2011/2012.г.) и „Вештине за адолесценцију“ (од школске 2014/2015.г.).

Оба програма су израђена према међународним стандардима превенције које су израдили Канцеларија УН за борбу против дроге и криминала  (УНОДЦ) и Светска здравствена организација и препоручени су школама Стручним упутством  за планирање превенције употребе дрога код ученика министра просвете.

У последње две године уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији у области превентивног рада са децом и младима реализована су два пројекта у школама на Звездари:

„Превенција злочина из мржње међу младима на Звездари”  – истраживање о ставовима младих према припадницима различитих друштвених група (ученици 1. и 2. разреда средњих школа), реализовано у школској 2017/18.г. и „Промовисање културе ненасиља међу школском децом у општини Звездара“ – реализован у 5 основних школа и једној гимназији на Звездари у школској 2018/19.г.

Оба пројекта реализовало је удружење Центар за реинтеграцију и активизам Београд, а резултати истраживања су представљени директорима основних и средњих школа, као основ за планирање нових програма превенције.

Представљајући ове пројекте, Бранкица Тарбук Јанковић, психолошкиња и председница удружења Центар за реинтеграцију и активизам Београд, упознала је учеснике скупа са дизајном и резултатима истраживања, упитником за мерење социјалне дистанце и практичним вежбама и начином вођења дискусије у раду са децом и младима на тему њихових ставова према рањивим социјалним групама.

Kao посебну вредност и резултат пројекта „Промовисање културе ненасиља“ истакла је податак да је овим пројектом оснажено 50 вршњачких едукатора који су оспособљени да преносе поруке мира, ненасиља, неговања различитости и толеранције. Они су у пет основних школа на Звездари: „Иван Горан Ковачић“, „Вељко Дугошевић“, „Ћирило и Методије“, „Марија Бурсаћ“ и „Јелена Ћетковић“ , као и у Шестој београдској гимназији учетвовали у радионицама, где су кроз групни рад обучавани да буду медијатори и да подстичу и воде  дебате ученика. Резултати и закључци са ових активности биће путоказ Савету за безбедност ГО Звездара за даље програме развијања толеранције и ненасиља код младих.