Заједница општих удружења предузетника Привредне коморе Београда организује семинар на тему „Закон о безбедности хране – смернице за практичну примену система квалитета и здравствене исправности хране“, 22. марта 2011. у 15.00, у Привредној комори Београда, Кнеза Милоша 12.

У јуну 2011. истиче рок за припрему и увођење система ХАЦЦП који обезбеђује безбедност хране у свим процесима, од производње до крајњег корисника. Представници надлежних институција на семинару појасниће следећа питања:
– Какве су законске обавезе у вези са практичном применом система безбедности хране?
– Каква су искуства у увођењу система у нашим условима?
– Шта се сматра добром произвођачком и хигијенском праксом?
– Могућности за добијање средстава за увођење стандардизације, сертификације, ресертификације знака квалитета

ХАЦЦП (чита се Хасап) је скраћеница од Хазард Аналyсис Цритицал Цонтрол Поинт, што у преводу на српски језик значи: анализа опасности и критичне контролне тачке. То је међународни стандард за производњу безбедне хране и примењив је у свим фазама производње једног артикла. Сви који долазе у додир са производом у било којој фази његове обраде, прераде или дистрибуције треба да примењују принципе ХАЦЦП. Систем обухвата низ поступака за контролу процеса и осетљивих тачака у ланцу производње хране, а са крајњим циљем да потрошач користи намирнице у стању и на начин који ће бити безбедан за његово здравље.

Индустријске гране које су у обавези да примене ХАЦЦП су:
– Производња, прерада и паковање
– Складиштење, транспорт и дистрибуција
– Припрема и дистрибуција хране – за потребе болница, хотела, ресторана, авионских и других компанија
– Трговина – малопродаја и угоститељство
– Прехрамбена индустрија

У наставку семинара, представници пекарске, послатичарске и кораџијске делатности разматраће актуелне проблеме из области пекарства.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:
Контакт: Славица Гудурић
Тел: 2642-638, 2642-277, 3619-646, 2641-355 лок. 146, 172
Мобил: 064-8760-157
Е-маил: sguduric@kombeg.org.рс
www.комбег.орг.рс

ПРЕУЗМИТЕ:
Пријава за ХАЦЦП семинар (ПДФ, 73 КБ)