ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Потврдe и уверења

Одељење: Одељење за општу управу
Одсек: Послови бирачког списка

Потребна документација:
– Лична карта или било који документ са ЈМБГ
– Захтев
– Доказ о уплаћеној такси
Место набавке обрасца: канцеларија 702, шалтер 7 или преузмите овде PDF
Републичка административна такса: 660 дин.
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 32-022

Место предаје обрасца: канцеларија 702, шалтер 5 и 6 (ако се тражи уверење за суд, предаја је искључиво на шалтерима)
Место решавања предмета: канцеларија 702
Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30

Телефон за информације: 3405-708, 3405-701