ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Сервис за грађане » Инспекције » Комунална инспекција – Контролне листе

Комунална инспекција – Контролне листе

КОМУНАЛНИ РЕД
Контролна листа бр. 1- Спољни делови зграде

Контролна листа бр. 2- Површине око зграде и ограде

Контролна листа бр. 3- Површине јавне намене, површине у јавном коришћењу и остале површине

Контролна листа бр. 4- Контрола вршења продаје и обављања делатности

Контролна листа бр. 5- Контрола забране кретања/заустављања/паркирања/остављања возила/других ствари на површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу

Контролна листа бр. 6- Контрола уклањања снега и леда са површина јавне намене и површина у јавном коришћењу и леденица са истурених делова зграда

Контролна листа бр. 7- Контрола постављања објеката и уређаја и извођење културног или артистичког програма на површинама јавне намене или површинама у јавном коришћењу

ОДЛУКА О ПОСТАВЉАЊУ БАЛОН-ХАЛА СПОРТСКЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Контролна листа бр. 8- Балон хале спортске намене

ОДЛУКА О ОДВОЂЕЊУ И ПРЕЧИШЋАВАЊУ АТМОСФЕРСКИХ И ОДПАДНИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Контролна листа бр. 9- Септичке јаме (корисник)

Контролна листа бр. 10- Обавезе (корисник)

ОДЛУКА О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ

Контролна листа бр. 11- Кућно смеће (за предузеће/предузетника)

Контролна листа бр. 12- Кућно смеће (обавезе корисника)

Контролна листа бр. 13- Чишћење јавних површина (обавезе корисника)

Контролна листа бр. 14- Заштита чистоће на јавним површинама

ОДЛУКА О ПОСТАВЉАЊУ БАШТЕ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Контролна листа бр. 15- Башта угоститељског објекта

ОДЛУКА О ПОСТАВЉАЊУ ТЕЗГИ И ДРУГИХ ПОКРЕТНИХ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Контролна листа бр. 16- Тезге и други покретни привремени објекти

ОДЛУКА О ПОСТАВЉАЊУ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Контролна листа бр. 17- Привремени објекти

ОДЛУКА О ДИМНИЧАРСКИМ УСЛУГАМА

Контролна листа бр. 18- Димничарске услуге- обавезе корисника услуге

ОДЛУКА О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА И КУЋНИХ ЉУБИМАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Контролна листа бр. 19- Држање домаћих животиња и кућних љубимаца- Држање домаћих животиња

Контролна листа бр. 20- Држање домаћих животиња и кућних љубимаца- Држање кућних љубимаца

Контролна листа бр. 21- Држање домаћих животиња и кућних љубимаца-извођење на површине јавне намене и површине у јавном коришћењу

ОДЛУКА О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

Контролна листа бр. 22- Јавна паркиралишта- одржавање паркиралишта

Контролна листа бр. 22а- Јавна паркиралишта- коришћење паркиралишта

ОДЛУКА О ОГЛАШАВАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Контролна листа бр. 23- Оглашавање – оглашавање на отвореном простору

Контролна листа бр. 24- Оглашавање – забрањене радње

ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Контролна листа бр. 25- Радно време угоститељских објеката

ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ЗАНАТСТВА И ТРГОВИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Контролна листа бр. 26- Радно време занатства и трговине

ОДЛУКА О КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА

Контролна листа бр. 27- Кућни ред у стамбеним зградама

ОДЛУКА О ПОСТАВЉАЊУ СТАНИЦА ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ БИЦИКАЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Контролна листа бр. 28- Станица за изнајмљивање бицикала

ОДЛУКА О ЈАВНОЈ РАСВЕТИ

Контролна листа бр. 29- Заштита објеката и инсталација јавне расвете