ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Сервис за грађане » Матичне књиге » Одобрење за склапање брака преко пуномоћника

Одобрење за склапање брака преко пуномоћника

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одељење: Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Звездара

Потребна документација:
– Захтев за Одобрење за склапање брака преко пуномоћника
– Извод из матичних књига рођених за будуће супружнике
– Уверења о држављанству за будуће супружнике
– Копије личних карата за будуће супружнике
– Доказ о разлогу спречености личног присуства супружника
– Специјално пуномоћје оверено у конзулату или код надлежног суда са изјавом о будућем презимену (обавезна изјава о презимену)
– Копија личне карте за пуномоћника
– Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца: Шалтер матичара или преузмите овде PDF

Напомене везане за документацију:
Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци.
Пуномоћје важи 90 дана од дана овере надлежног органа.
Републичка административна такса: 940 дин.
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 32-022

Место предаје документације: шалтери 5 и 6
Место решавања предмета: 310

Радно време са странкама: радним даном од 08.00 до 15.00 часова

Телефон за информације: 3405-920

Напомене:
Документација која се подноси на шалтерима 5 и 6 (пријем поднесака) се може поднети радним даном од 7.30 до 15.30.
Брак се закључује по месту пребивалишту лица која закључују брак.