ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Сервис за грађане » Матичне књиге » Уверење о слободном брачном стању

Уверење о слободном брачном стању

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одељење: Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Звездара
Уверење се издаје по месту уписа у матичну књигу рођених.

Потребна документација:
– Захтев за издавање Уверења о слободном брачном стању
– Уверење о настањењу (издаје Полицијска управа за град Београд, Љермонтова 12а) или фотокопија важеће личне карте
– Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца: Шалтер матичара или преузмите овде PDF.

У случају да се не тражи лично, обавезно је оверено пуномоћје и копија личне карте подносиоца захтева. Пуномоћје није потребно ако захтев подноси родитељ за дете и обрнуто.

Републичка административна такса: 1420 дин.
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 32-022

Место решавања предмета: 309

Радно време са странкама: радним даном 08.00-15.00

Телефон за информације: 3405-623