У складу са Законом о основама система образовања и васпитања («Службени гласник Републике Србије», бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019), у први разред основне школе уписује се свако дете рођено од 1.марта 2014. до 28. фебруара 2015.године, као и деца која до 31.августа напуне 6 година, по извршеном тестирању од стране школског психолога. Ако дете старије од седам и по година због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања.

У школу за образовање ученика са сметњама у развоју, дете, односно ученик, уписује се на основу мишљења интерресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке, уз сагласност родитеља, односно старатеља.

Страни држављанин, лице без држављанства и тражилац држављанства, уписују се у први разред основне школе и остварују право на образовање и васпитање под истим условима и на начин прописан законом за држављане Републике Србије.

Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе, ако просторни капацитети то дозвољавају.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са просторним и кадровским могућностима школе. Министарство просвете, науке и технолошког развоја је проследило школама информацију за родитеље о начину уписа ученика у први разред основне школе:

„И ове године родитељи / други законски заступници који су грађани Републике Србије могу електронским путем да закажу на Порталу еУправа термин за упис и тестирање детета у основну школу покретањем услуге еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у ОШ.

Потребно је да:

  • Будете регистрован корисник, односно имате креиран налог на државном порталу за електронску идентификацијуe ID.gov.rs
  • Покренете услугу на Порталу еУправа (Услуге → Образовање → еЗаказивање термина у ОШ)
  • Закажете термин у школи којој Ваше дете територијално припада

Приликом уписа није потребно да прилажете документа, јер ће их школа прибавити по службеној дужности, и то:

  • Извод из матичне књиге рођених
  • Уверење о пребивалишту
  • Уверење о похађању припремног предшколског програма
  • Потврду о обављеном лекарском прегледу – лекарско уверење*

* Изузетак је само лекарско уверење уколико сте преглед обавили код приватног лекара.

Напомена 1: Термин можете да откажете 24 часа раније. Уколико не откажете термин и не дођете у заказаном термину у школу, систем Вам неће дозволити да наредних 14 дана резервишете нови термин за упис и тестирање детета у основну школу електронским путем. У том случају, родитељи ће морати директно да се обрате школи и закажу нови термин.

Напомена 2: Уколико имате додатна питања и недоумице у вези са заказивањем термина, обратите се контакт центру на 011/73-505-57. Телефонска подршка доступна је од 22. марта 2021. године и током трајања уписа у основне школе сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.“

Апликација ће бити доступна од 22.3. до 28.5. 2021. Уколико имате проблема са заказивањем термина, можете телефоном позвати овлашћено лице у школи за помоћ и подршку.

Упис ученика у први разред ОШ у складу са заказаним терминима обавља се у периоду од 1. априла до 31. маја 2021. Истог дана ће педагог или психолог извршити тестирање ученика. Ако је лекарски преглед обављен код приватног лекара, биће потребно да га родитељи донесу у школу, а остала документа прибавља школа.

Родитељ, односно други законски заступник одговоран је за упис детета у школу, за редовно похађање наставе и обављање других школских обавеза, а за неиспуњавање законом дефинисане обавезе предвиђена је новчана казна од 5.000 до 100.000 динара.

Будућим првацима желимо срећан полазак у школу и безбрижно одрастање!