Одбор Фестивала и Удружење ЗЕЦ позивају све основне и средње школе из Србије да се пријаве и учествују на еко фестивалу. Фестивал реализује удружења Звездарски еколошки центар (ЗЕЦ) у партнерству са удружењем „Чувари заната”, уз подршку ГО Звездара и суфинансирање од стране Министарства заштите животне средине. Јавни позив је отворен два месеца, почев од 1.9. до 31.10.2018. године.

Пројекат се бави организовањем Фестивала школског еколошког филма регионалног карактера, на коме ће деца и млади школског узраста добити прилику да представе своја сазнања, ставове и идеје о значају заштите и очувања природе, биодиверзитета , животне средине и здравља људи.

Васпитање и образовање деце и младих требало би да буде засновано на еколошкој етици и концепту одрживог развоја и усмерено ка остваривању виших стандарда живљења. Млади имају и интерес и обавезу да се баве проблемима очувања природе и здравља људи, зато што морају да живе са последицама онога што су им оставиле претходне генерације. Неразвијена еколошка свест, недовољна едукација, пре свега деце и младих, мали број организација које се озбиљно баве очувањем животне средине и одрживим развојем, чине да укупно стање животне средине у Србији није на задовољавајућем нивоу. То се односи како на стање вода и водних ресурса, стање биодиверзитета, на стање шума, земљишта и ваздуха, а неадекватан је и приступ управљању отпадом и хемикалијама. Образовање о одрживом развоју је императив времена и предуслов за његово остваривање.

Ученици ће добити задатак да направе кратак филм уз подршку наставника – ментора, којим указују на актуелне проблеме везане за област екологије, очувања природе и заштите животне средине и здравља људи и рекламни плакат за филм са пратећом еколошком поруком.

Награде Фестивала биће додељене у следећим категоријама:
-најбољи филм, који ће имати могућност емитовања на телевизији
-најбољи сценарио
-најбоља еколошка порука
-најбоља продукција
-најбољи кратки филм
-најбољи документарни филм
-најбољи анимирани филм

По затварању јавног позива радови ће бити представљени на званичној страници Фестивала и/или на неком од едукативних портала и доступни као електронски едукативни материјал свим школама и другим образовним установама, али и заинтересованим субјектима.

Селекцију пристиглих радова вршиће жири састављен од стручњака у области заштите животне средине и одрживог развоја, образовања и филмске уметности , а најбољи радови биће презентовани у јавним гласилима.

Фестивал ће бити одржан 16.новембра 2018. У Скупштинској сали ГО Звездара, Булевар краља Александра 77, 1. спрат.