Комисија Скупштине града Београда за решавање стамбених потреба бораца, војних инвалида и породица палих бораца је доделила Комисији ГО Звездара стан у Земуну површине 41,88 м2 ради давања у закуп на одређено време кориснику породичне инвалиднине по палом борцу Јасминки Станојевић која ће предметни стан користити са сином Немањом и ћерком Анђелом.

Комисија за решавање стамбених потреба бораца, војних инвалида и породица палих бораца општине Звездара је, заједно са стручном службом, успела у кратком временском року да прикупи потребну документацију за корисника породичне инвалиднине и да се њен захтев који је исправан и у складу са Споразумом о решавању стамбених потреба учесника НОР-а, ратних војних инвалида и чланова породица палих и умрлих бораца и РБИ уврсти у Јединствену ранг-листу за град Београд за 2011. годину на високо 5. место, што је резултирало да се кориснику са пребивалиштем на градској општини Звездара додели стан у закуп.