Александар Ерор, председник Скупштине Градске општине Звездара сазвао је трећу седницу Скупштине Градске општине Звездара за ПЕТАК, 23.октобар  2020. године са почетком у 10 сати, у Установи културе „Вук Стефановић Караџић“ – велика сцена, Булевар краља Александра бр. 77 a.

За ову седницу предлажен је следећи

ДНЕВНИ РЕД

РЕДОВАН ПОСТУПАК

 1. Извештај Административно-мандатне комисије са предлогом за потврђивање мандата одборника који замењује одборнике којима је престао мандат
 2. Информација о стању јавне безбедности на територији коју покрива ПС Звездара у 2019. години
 3. Предлог решења о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Звездара
 4. Предлог решења о измени Решења о образовању сталних радних тела Скупштине Градске општине Звездара
 5. Предлог одлуке о измени Одлуке о Управи Градске општине Звездара
 6. Предлог одлуке о измени и допуни Пословника Скупштине Градске општине Звездара
 7. Предлог одлуке о Консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине звездара за 2019. Годину
 8. Предлог одлуке о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2020. годину
 9. Предлог одлуке о усвајању редовног Годишњег финансијског извештаја ЈП „Пословни простор Звездара“ у ликвидацији за 2019. годину састављен 31.12.2019. године
 10. Предлог одлуке о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја ЈП „Пословни простор Звездара“ у ликвидацији од 01.01.2019-31.12.2019. године
 11. Извештај о раду и реализацији Годишњег плана и програма пословања ЈП СЦ „Олимп-Звездара“ Београд у периоду од 01.01.-31.3.2020. године
 12. Извештај о раду и реализацији годишњег плана и програма пословања ЈП СЦ „Олимп-Звездара“ за период 01.01.-30.6.2020. године
 13. Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима буџета Градске општине Звездара за период јануар-јун 2020. године
 14. Информација о стању у образовно-васпитним установама на подручју Градске општине Звездара у школској 2019/2020. години
 15. Извештај о раду Одељења за инспекцијске послове Градске општине Звездара за 2019. годину
 16. Предлог решења о измени Решења о образовању општинског Штаба за ванредне ситуације за територију Градске општине Звездара
 17. Предлог решења о именовању Општинског савета родитеља Градске општине Звездара за школску 2020/21. годину
 18. Предлог решења о допуни Решења о образовању Административно – мандатне  комисије Скупштине  Градске општине Звездара

II  ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА

 

Седница Скупштине Градске општине Звездара биће одржана уз придржавање свих прописаних мера за сузбијање пандемије изазване вирусом COVID19 (ношење заштитних маски, држање прописаног растојања и друго).