У организацији Канцеларије за помоћ организацијама цивилног друштва Градске општине Звездара, у сарадњи са Центром за локални одрживи развој, у просторијама Канцеларије, улица Неродимска бр. 2, у суботу, 15. 01. 2011, од 10.00 сати одржаће се трећи једнодневни тренинг „Припрема и писање пројеката за ЕУ програме и фондове (ЕПП)”.

Тренинг има за циљ да информише учеснике о изазовима имплементације европске политике у региону и омогући развој заједничких пројеката како би се максимално искористили ЕУ фондови који су на располагању и како би се унапредили досадашњи резултати.

На тренингу ће, кроз рад у „радионицама” (Пројектно окружење; Израда ’бекграунд’ документа; Дефинисање циљева и „дијагностика” пројектне иницијативе; Концепт пројекта и квалитета резултата и Евалуација предлога пројекта) бити омогућена размена знања и идеја, а биће постављена и основа за даљу ефикаснију сарадњу и развој међусекторских партнерстава.

Учесници тренинга ће се упознати са циљевима тренинга, као и са изазовима на које могу наићи, а биће упознати и са могућим изворима финансирања пројеката, вештинама које су потребне за припрему предлога пројеката и начином комуникације са ЕУ институцијама. На тренингу ће се активно радити на развоју пројектних иницијатива учесника, који ће, након ове едукације, имати знање и способност да самостално напишу предлог пројекта који испуњава највише критеријуме донатора.