На основу члана 38. став 3. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09, 99/2011 – др. Закони и 44/2018 – др. закони), Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 16/2018), Статута Градске општине Звездара („Службени лист града Београда“ број 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13-испр., 40/15 , 132/16 и 80/19) и Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма/пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање програма/пројеката од јавног интереса која реализују удружења („Службени лист града Београда“, бр. 80/2019), председник Градске општине Звездара расписује три јавна конкурса за суфинансирање програма/пројеката из буџета Градске  општине Звездара у 2020. години.

ЦИЉЕВИ сва три конкурса  су да, у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма/пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање програма/пројеката од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 16/2018) и Стратешким планом развоја Градске општине Звездара 2015-2020, Општина унапреди квалитет свакодневног живота грађана Звездаре суфинансирањем програма и пројеката од јавног интереса у области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци и младима, заштите интерно расељених лица са Косова и Метохије и избеглица, подстицање наталитета, помоћи старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања, науке, културе, информисања, заштите животне средине, одрживог развоја, заштите животиња, заштите потрошача, борбе против корупције, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе.

*Стратешки план развоја ГО Звездара 2015-2020 –

https://zvezdara.rs/lokalna-samouprava/strategija-razvoja/

 

Рок за подношење пријава је 11. децембар 2019. године на пријавници општине Звездара. Уколико се документације шаље путем поште, разматраће се програми/пројекти са жигом поште од 11.12.2019. године.

Пријава се подноси на Пријавном обрасцу који можете преузети са сајта www.zvezdara.rs . Валидним ће бити сматране само Пријаве послате на овом обрасцу.

Неблаговремене пријаве неће бити разматране, а непотпуне пријаве ће се сматрати неисправним.

За додатне информације на располагању су бројеви телефона: 3405-688 и 3405-962  у термину од 8 до 15 часова и мејл адресе: zoran.maksimovic@zvezdara.org.rs

Javni poziv

Prijavni formular 2020

Odluka

UREDBA 2018