Комисија за избор програма и пројеката удружења грађана, у складу са Одлуком усвојеном на седници одржаној 18.02.2019. године расписује три конкурса за суфинансирање програма и пројеката удружења грађана из буџета Градске општине Звездара за 2019. годину.

Циљеви сва три конкурса  су да, у складу са Стратешким планом развоја Градске општине Звездара 2015-2020, Општина унапреди квалитет свакодневног живота грађана Звездаре суфинансирањем програма и пројеката  који подстичу: унапређење животне средине,   деце и младих, остваривање, заштиту и унапређење људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група, развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, старијим лицима, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима.

*Стратешки план развоја ГО Звездара 2015-2020 

Рок за подношење пријава је 05. март 2019. године на пријавници општине Звездара. Уколико се документације шаље путем поште, разматраће се програми/пројекти са жигом поште од 05.03.2019. године.

Пријава се подноси на Пријавном обрасцу који можете преузети са сајта www.zvezdara.rs . Валидним ће бити сматране само Пријаве послате на овом обрасцу.

Неблаговремене пријаве неће бити разматране, а непотпуне пријаве ће се сматрати неисправним.

За додатне информације на располагању су бројеви телефона: 3405-688 и 3405-962  у термину од 8 до 15 часова и мејл адресе: zoran.maksimovic@zvezdara.org.rs и milos.petrovic@zvezdara.org.rs

Прилози:

  1. Конкурс за суфинансирање програма и пројеката удружења грађана из буџета Градске општине Звездара за 2019. годину.
  2. Пријавни формулар
  3. Одлука о начину суфинансирања удружења грађана средствима из буџета Градске општине Звездара („Службени лист града Београда, бр. 72/17)
  4. Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 16/2018)