Идући у сусрет потребама младих и звездарских породица,  у Градској општини Звездара се и ове године организује припремна настава из српског језика и математике за полагање завршног испита за ученике завршних разреда основне школе. Ове године, настава се организује за 4 групе полазника, за укупно 380 ученика.

Са наставом су у субору, 9. марта 2019. године,  започеле прва и друга група.

Наставу математике реализују Реља Ћурчин и Мирјана Милановић, професори математике и информатике, а наставу српског језика – Никола Мирић и Јасна Микић Ђукић, професори српског језика и књижевности, који су и претходне године успешно припремали звездарске основце. У оквиру математике започето је обнављање наставних садржаја из области „Бројеви и операције са њима“, а из српског језика – „Вештине читања и разумевање прочитаног“, као и „Писмено изражавање“. Наставник Никола Мирић је за ученике припремио и презентације, као подршку успешној припреми, које ученицима доставља мејлом.

У недељу, 10 марта, прве часове су имали и полазници треће и четврте групе. Математику су, као и претходних година, предавале Јагода Ђинђић Тасевски и Верица Марковић, познате звездарске професорке математике и информатике, а српски језик Ана Бешевић и Наташа Станојковић, такође, познате звездарске наставнице српског језика и књижевности.

Припремна настава се одржава сваког викенда, изузев викенда током пролећног распуста и пробног пријемног испита у априлу, а траје до 9. јуна.