Председник Градске општине Звездара Владан Јеремић и заменик директора Филијале за град Београд НСЗ Синиша Кнежевић потписали су Споразум  о реализацији мера активне политике запошљавања у 2024. години, којим би две особе са инвалидитетом требало да добију посао.

 

Јеремић је истакао решеност Градске општине Звездара да помогне осетљивим категоријама становништва међу којима су и особе са инвалидитетом.

 

„Надамо се да ћемо овог пута помоћи да две слепе односно слабовиде особе дођу до запослења јер смо свесни да су препреке са којима се оне суочавају при проналажењу посла велике и за њих непромостиве. Заједничким деловањем институција, у овом случају Националне службе за запошљавање и Градске општине Звездара, трудимо се да помогнемо грађанима у проналажењу посла што је предуслов за пристојан живот. Захваљујући нашој успешној сарадњи, у претходним годинама реализовани су бројни програми и покренуте нове мере које су дале позитивне резултате и утицале на промену прилика на тржишту рада на нашој општини“, рекао је Јеремић.

 

Кнежевић се захвалио председнику општине Звездара на дугогодишњој, одличној саради и додао да „ Поред Градске општине Звездра, овај вид споразума, београдска филијала потписаће и са општином Младеновац. Ова субвенција намењена је особама из категорије теже запошљивих лица, а за реализацију ове мере обезбеђена су средства у укупном износу од 588.235,29 динара, од чега Градска општина Звездара учествује у финансирању мера активне политике запошљавања у износу од 300.000,00 динара, а Национална служба у износу од 288.235,29 динара. Очекујем да се овакав вид сарадње са општином настави“.

 

На састанку Интерне мреже организација ОСИ ГО Звездара, прихваћен је предлог да приоритет у запошљавању буде на слепим и слабовидим особама са инвалидитетом, ценећи чињеницу да у претходних шест година није било запошљавања ових лица кроз одређене наменске јавне пројекте коју су у том периоду реализовани у локалној заједници.

 

Национална служба за запошљавање ће у среду, 3.7.2024. године расписати Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих лица, са приоритетом на запошљавању слепих и слабовидих лица, на уговорни период од 12. месеци, који ће бити објављен на сајту НСЗ и ГО Звездара.